#ذوالفقار یار خراسانیم
رییس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه امام رضا (ع)  خراسان رضوی و مسئول فضای مجازی استان به کمپین ذوالفقار یار خراسانیم پیوستند.
#ذوالفقار یار خراسانیم
مدیریت علمی و پژوهشی بسیج دانش آموزی خواهران سپاه امام رضا (ع) و همکاران مدیریت علمی به کمپین ذوالفقار یار خراسانیم پیوستند
#ذوالفقار یار خراسانیم
رییس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی به کمپین ذوالفقار یار خراسانیم پیوست

تازه ترین اخبار